Blog Klientský portál en
Jak spočítat návratnost investice do nemovitosti
18/08 2022 Jan Blazek Kopírovat URLShare

Jak spočítat návratnost investice do nemovitosti

Zvažujete pořízení nemovitosti jako investici, ale nejste si jistí, že je ta správná doba?

Investice do nemovitostí jsou oproti jiným druhům investic považovány za unikátní, protože mohou generovat dva druhy zhodnocení. Na jednu stranu generují tržby z pronájmu, na druhou stranu se mohou postupně zhodnocovat. Tento trend se však s ohledem na aktuální situaci může dramaticky změnit. Zhodnocování nemovitostí se v krátkodobém horizontu spíše zastaví, a Vy tak můžete počítat jedině s tržbami z pronájmu. To s sebou nese i pozitiva. Ceny nájemního bydlení se totiž dle aktuálních statistik postupně zvyšují a pořizovací ceny se oproti tomu snižují nebo minimálně stagnují. Nelze tvrdit, že se bude jednat o přetrvávající trend, vytváří to však krátkodobou příležitost ke koupi. V tomto článku Vás seznámíme s tím, jak takové příležitosti posoudit, abyste mohli rychle reagovat.

Seznámíme Vás s metodou ROI (Return of Investment / Reálná návratnost investice), kterou můžete jednoduše aplikovat na jakoukoli investiční nemovitost. Pokud chcete vypočítat reálnou návratnost investice, musíte počítat s náklady. Je zásadní zcela přesně identifikovat všechny náklady spojené s Vaším typem investice a odečíst je od plánovaného hrubého výnosu. Tomuto rozdílu říkáme čistý provozní výnos. Tuto částku dále vydělíte výší investice. Kupní cena nemovitosti a výše investice se může lišit, investici totiž ovlivňují počáteční náklady jako například rekonstrukce.
ROI = (čistý výnos / investice) x 100

Příklad:
Roční tržby: 192.000 Kč (12 x 16.000 Kč)
Roční náklady celkem: 50.000 Kč
Provozní výnos: 142.000 Kč
Investice: 3.450.000 Kč
ROI = 142.000 / 3.450.000 = 4,11 % | (1 / 4,11 %) = 0,2433


Z toho vyplývá, že výsledná návratnost investice je ve vzorovém příkladě 24 let.
Obdobným způsobem si můžete rychle spočítat návratnost libovolné investiční nemovitosti a učinit tak rychlá rozhodnutí, která je nutné udělat v případě zajímavých nabídek na trhu.

Počet klientů, kteří aktivně řeší ochranu hotovosti proti inflaci, se zvyšuje
26/05 2022 Filip Pištora

Počet klientů, kteří aktivně řeší ochranu hotovosti proti inflaci, se zvyšuje

Patříte také mezi lidi, kteří mají našetřené peníze uložené na běžných nebo spořicích účtech?

Více