Blog en
Dálkové odečty energií
12/03 2024 Petra Seková Kopírovat URLShare

Dálkové odečty energií

Evropská směrnice energetické efektivnosti (EED) definuje a upravuje pravidla v oblasti měření a vyúčtování energií. Ta se dotýkají jak majitelů bytů, tak jejich nájemníků. Shrnuli jsme zde pro vás základní informace.

Podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, musí být veškerá měřidla instalovaná po 1. lednu 2022 dálkově odečitatelná. Jedná se o měřiče tepla, rozdělovače topných nákladů a vodoměry teplé vody. Co to znamená v praxi?

Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové měřidlo a přístroj, pro které k provedení odečtu není nutný fyzický přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Zároveň musí být nastaveno na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tuto skutečnost můžete prokázat technickou dokumentací daného měřidla nebo přístroje.

Spotřebitelé musí být více informováni

Podle zákona č. 67/2013 Sb., musí koneční uživatelé dostávat pravidelné informace o spotřebě tepla na vytápění a centralizované poskytování teplé vody jednou za měsíc.
Spotřebitelé na ročním zúčtování najdou kromě spotřeby a nákladů na energie také informace o emisích CO, údaje o směsi paliva, podíl energie z obnovitelných zdrojů, historii spotřeby nebo porovnání s přiměřenou spotřebou.

Už brzy musí být dálkově neodečitatelné přístroje vyměněny

Od roku 2027 již bude platit povinnost dálkového odečtu pro všechny. Pokud nemáte dosud nainstalované dálkově odečitatelné přístroje, budete je muset vyměnit, a to nejpozději do 1. ledna 2027.

Není se čeho obávat

Moderní systémy dálkového odečtu už dnes nabízejí pohodlná a jednoduchá řešení. Vlastníci i nájemníci mohou spotřebu průběžně sledovat a kontrolovat například pomocí svého mobilu či počítače. Není tak potřeba čekat, až se dálkový odečet stane povinným, ani se ničeho obávat – naopak. Podle průzkumů už dnes využívá dálkový odečet stále více Čechů a oblíbili si ho jak majitelé bytů, tak i nájemníci. I vy ho můžete začít používat už dnes se všemi výhodami, které přináší, jako je lepší kontrola nad spotřebou, vyšší komfort odečtu nebo upozornění na možné havárie.

Závěrem náš tip
V praxi se stále setkáváme se situacemi, kde výše uvedená pravidla byla opomenuta a vznikla okamžitá potřeba řešení. To nakonec téměř vždy představuje nežádoucí vícenáklady. Proto doporučujeme zbystřit, pokud například přebíráte nemovitost k užívání nebo kupujete byt v novostavbě. Na pozoru by tedy měli být i developeři u výstavbových projektů.

Pokud si nejste ohledně tohoto tématu jisti, nebo byste se chtěli poradit, neváhejte nás kontaktovat. Náš tým profesionálů Vám rád vyjde vstříc.

Dřevostavby vs. zděné stavby
18/02 2022 Lukáš Toušek

Dřevostavby vs. zděné stavby

Dávno pryč jsou doby, kdy se ze dřeva stavěly jen chaty a chalupy.

Více